Fiona Tapet Living NW 490414


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Fiona Tapet Royal Classic 482014

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Fiona Tapet Living NW 490723
Sandiline Skin 05 Superflex Pant

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenSandiline Splash 2.0 Short Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Fiona Tapet Nordic Home 445024
Fiona Tapet Personal Stripes 370008

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
NRS M's Flux Drytop Deep Blå

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Neilpryde Elite 3D Curve Dry Suit

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Head JR Tricomp Skin SuitIsbjörn Baby & Kids Sun Jumpsuit Lagunevhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Five Ten Impact VXi Clipless Rasta
Norrøna M's Bitihorn Wool T-Shirt Drizzle

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
BoråsTapeter Tapet Sense of Silence Air 6310

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Duro Tapet Natur Ellips Grå
Fiona Tapet Ocean Colours 503016
Duro Tapet Spira Malin Multi

På tisdagen godkände ministerrådetDuro Tapet Spira Harry GråDuro Tapet Ballad Bröd Rand SvartLJUSSLINGA MED 400 LYSDIODER, INKL. 8 FUNKTIONER VARM VIT den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers II Melodi 1755
W+G Tapet Idealdecor Murals Around the World

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenW+G Tapet Idealdecor Murals Island in the Sun anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Hiko M's Paladin blå