Fiona Tapet Living NW 490001


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Head W's Swimrun Aero ÖTILLÖ Ltd Suit

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Fiona Tapet Ocean Colours 501001
Fiona Tapet Nordic Home 446029

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFiona Tapet Royal Classic 488046 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt NRS Zephyr Inflatable PFD CE/ISO Approved
NRS Cvest PFD Röd

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Fiona Tapet Royal Classic 480003

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Fiona Tapet Ocean Colours 503006

Försäkringskassan: Regeringen underskattar BoråsTapeter Tapet Shades of Chalk Citrine 4689BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers Mini Berså II 6244vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Fiona Tapet Ocean Colours 501007
BoråsTapeter Bård Scandinavian Designers Mini Brio Trains 6281

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Duro Tapet Rand & Kulör Aveny Grå

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. BoråsTapeter Tapet Sense of Silence Element 6316
Hiko Snappy Pants Grå
Duro Tapet Rand & Kulör Sten Mörkblå

På tisdagen godkände ministerrådetDuro Tapet Aveny Strimmor GulDuro Tapet Rand & Kulör Linne SandEngblad & Co Tapet Arkiv Engblad Sigill 5364 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster - The Earth 40x50cm
Julstjärna Vintersol röd

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenVäggdekor väggord väggtext Live together Laugh whatever anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Fiona Tapet Royal Classic 481011