Fiona Tapet Living NW 490723


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Sandiline Splash 2.0 Pant

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Fiona Tapet Living NW 490413
NRS W's HydroSkin 0.5 Short Sleeve Shirt Moroccan Blå

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFiona Tapet Nordic Home 441009 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt NRS Sayan PFD Lime
Kokatat UL Bahia Tour Orange

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Fiona Tapet Royal Classic 482015

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Röd Cycling Products Cross Comp II Cykelskor svart

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Fiona Tapet Personal Stripes 372007TYR W's Costa Mesa Cutouttfit Swimsuit Durafast One Orange/Purplevhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Hiko M's Shade Plush blå
Maloja W's ZulaM. Long Sleeve Multisport Jersey nightfall

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Duro Tapet Natur Inez Svart

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - Bon appétit 40x50cm
Fiona Tapet Royal Classic 483020
Duro Tapet Rand & Kulör Sten Extra Vit

På tisdagen godkände ministerrådetDuro Tapet Rand & Kulör Sten MörkgrönVäggdekor - ÖrnEngblad & Co Tapet Arkiv Engblad Clematis 5393 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Engblad & Co Tapet Arkiv Engblad Lotura 5377
W+G Tapet Idealdecor Murals In the Jungle

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenW+G Tapet Idealdecor Murals Terrasse de Café la Nuit anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

NRS W's Silkweight Hoodie Blå Atoll