Fiona Tapet Living NW 490413


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Fiona Tapet Royal Classic 484024

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
VAUDE Taron Low AM Trefoil Grön
NRS W's Siren PFD CE/ISO Approved Teal

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFiona Tapet Personal Stripes 370002 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Hiko Guardien Buoyancy Aid process blå
NRS Cvest PFD Lime

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Fiona Tapet Ocean Colours 501006

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Fiona Tapet Royal Classic 482016

Försäkringskassan: Regeringen underskattar BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers Mini Brio Icons 6241Patagonia Baby Qt Swimsuit Folk Floral: Mayan Gulvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Fiona Tapet Royal Classic 483018
BoråsTapeter Tapet Sense of Silence Endless 6306

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
HEAD Swim Fin Energy Orange (2019)

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Eagle Staples Häftapparat
Hiko Rogue Cag Röd
Duro Tapet Aveny Nätverk Röd

På tisdagen godkände ministerrådetDuro Tapet Rand & Kulör Strand NougatDuro Tapet Atmosfär Qvintus BrunEngblad & Co Tapet Arkiv Engblad Sigill 5365 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Engblad & Co Tapet Arkiv Engblad Kalmar 5361
BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers II Poème D´Amour 1764

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenW+G Tapet Idealdecor Murals Waterfall in Spring anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Head M's Swimrun Aero Suit BK