Fiona Tapet Ocean Colours 501003


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Head M's Explorer 3.2.2 Suit BK/LM (2019)

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Fiona Tapet Living NW 490312
Fiona Tapet Personal Stripes 371004

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFiona Tapet Personal Stripes 370003 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Fiona Tapet Nordic Home 445025
Fiona Tapet Personal Stripes 372004

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Röd Cycling Products Cross Comp II Cykelskor svart

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Fiona Tapet Royal Classic 486033

Försäkringskassan: Regeringen underskattar BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers Mini Krakel Spektakel 6242Fiona Tapet Personal Stripes 373006vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
NRS M's HydroSkin 0.5 L/S Shirt Marine Blå
Aclima M's LightWool T-Shirt Insignia Blå (2019)

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
BoråsTapeter Tapet Sense of Silence Harmony 6312

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Väggdekor väggord väggtext @ My Place
Fiona Tapet Royal Classic 487039
Golden Poo Award Pokal Trofé Prydnad Skämt

På tisdagen godkände ministerrådetPowerCube EXTENDED + 2 USB, 1,5m Grå 44-1402 AllocacocDuro Tapet Rand & Kulör Qvintus BrunEngblad & Co Tapet Arkiv Engblad Gårda 5383 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers II Trollslända 1788
BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers II Vertigo 1776

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenW+G Tapet Idealdecor Murals London Fog anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Hiko Lars Legging