Fiona Tapet Royal Classic 482015


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
NRS W's Siren PFD CE/ISO Approved Teal

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Fiona Tapet Ocean Colours 501006
Fiona Tapet Nordic Home 444021

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFiona Tapet Personal Stripes 370004 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Fiona Tapet Personal Stripes 370008
BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers Mini Brio Icons 6240

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Fiona Tapet Royal Classic 483018

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Fiona Tapet Royal Classic 487035

Försäkringskassan: Regeringen underskattar BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers Mini Krakel Spektakel 6243Fiona Tapet Personal Stripes 373009vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Fiona Tapet Royal Classic 487036
Patagonia Baby QT Swimsuit Fingerpaint Dots: Pineapple (766)

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Love is blå, Hold me tight

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Duro Tapet Rand & Kulör Sten Mörkbeige
Hiko Lars Legging
Duro Tapet Rand & Kulör Strand Beige

På tisdagen godkände ministerrådetDuro Tapet Atmosfär III Enfärgad MörkrödDuro Tapet Rand & Kulör Qvintus LjusblåBoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers II Berså 1752 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers II Rabarber 1791
W+G Tapet Idealdecor Murals Sakura Blossom

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenW+G Tapet Idealdecor Murals Cubes anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

NRS W's HydroSkin 0.5 L/S Shirt Azure Blå