NRS W's Silkweight Hoodie Blå Atoll


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Fiona Tapet Personal Stripes 372002

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Head M's Swimrun Aero Suit BK
Fiona Tapet Nordic Home 443017

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenFiona Tapet Personal Stripes 372007 Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Fiona Tapet Personal Stripes 373003
BoråsTapeter Bård Scandinavian Designers Mini Linnea 6276

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
NRS W's HydroSkin 0.5 L/S Shirt Azure Blå

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Sandiline Splash 2.0 Pant

Försäkringskassan: Regeringen underskattar BoråsTapeter Bård Scandinavian Designers Mini ABC 6282BoråsTapeter Tapet Sense of Silence Harmony 6312vhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Fiona Tapet Royal Classic 488044
Eagle Staples Häftapparat

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Duro Tapet Aveny Amelia Grön

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Duro Tapet Spira Satin Vit
Fiona Tapet Nordic Home 446031
Duro Tapet Ballad Bröd Rand Blå

På tisdagen godkände ministerrådetDuro Tapet Atmosfär III Desirée RosaBoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers II Berså 1753BoråsTapeter Tapet Scandinavian Designers II Rabarber 1792 den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Tyllar / Spritstyllar 7 st
W+G Tapet Idealdecor Murals Cubes

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenW+G Tapet Giant Art ZEN Stone anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Fiona Tapet Royal Classic 488047